Geschiedenis

Historie
Er is lange tijd nagedacht om in Beers een eigen harmonie te hebben, vooral omdat bij festiviteiten steeds een beroep gedaan moest worden op korpsen uit de omgeving.
Op 31 januari 1938, bij de geboorte van prinses Beatrix, werd door het toenmalige Oranje-comité het initiatief genomen tot oprichting.
Gelet op de oprichtingsdatum had de harmonie “Beatrix” kunnen heten, maar omdat pas op 5 augustus 1939, de dag dat prinses Irene geboren werd, voor het eerst in het openbaar werd opgetreden door een muzikale rondwandeling te houden, kreeg onze harmonie de naam “Irene”.
In mei 1938 melden er zich 52 sollicitanten aan. Alvorens als lid te kunnen worden toegelaten werd een examentje afgenomen betreffende gehoor en klankgevoel. Er slaagden er 23, en 6 kwamen op de reservelijst. In januari 1939 leverde dhr. Schenkelaars uit Eindhoven 21 instrumenten in vernikkelde uitvoering.
Eind augustus brak de mobilisatie uit waardoor ook enkele van onze beste leden onder de wapenen groepen werden. Naar buiten optreden werd onmogelijk en het gezamenlijk repeteren werd bemoeilijkt. Mei 1940 keerden alle gezond terug en kon er in september een tweede concert verzorgd worden.
Maar in 1942 werd het bestaan van harmonie “Irene”tijdelijk afgesloten, omdat de Duitse bezetter eiste dat alle muziekgezelschappen zich aansloten bij de nationaal-socialistich georiënteerde “KULTURKAMMER”, hetgeen geweigerd werd. Hierdoor lag de harmonie van 1942 t/m 1945 stil.
In 1946 werd voor de eerste keer deelgenomen aan het muziekfestival te Langenboom, waar prompt de eerste medaille en een prijs van F 15,= werden gewonnen.
Verder is er weinig deelname aan concoursen. In de 50-er jaren werd een aantal malen op het nippertje een prijs gehaald, en niet altijd de eerste. Er ontstond een soort concours-angst en tot 1979 werd er niet meer deelgenomen aan concoursen.
Op 21 november 1981 ging de harmonie op concours te Goirle. Daar kwamen we uit in de derde afdeling, maar door met 289 punten de eerste prijs te behalen, promoveerde we naar de tweede afdeling, het hoogste niveau dat bereikt is.
Op 31 januari 1988 bestond “Irene” 50 jaar. Tijdens de receptie op 29 april 1988 overhandigde de toenmalige burgemeester J. v.d. Braak namens Hare Majesteit Koningin Beatrix, de Koninklijke Erepenning met de daarbij behorende oorkonde aan Harmonie “Irene”.
Deze Erepenning prijkt op ons vaandel. Daarnaast zijn in het 55 jaar bestaan van de harmonie ook nog drie leden koninklijk onderscheiden.
Op 1 januari 1995 hebben de leden van Fanfare “Caecilia” uit Cuyk, zich bij onze vereniging gevoegd. De bezetting van het korps werd hierdoor fors uitgebreid. Voor de dirigent was het een flinke klus om een fanfare en een harmonie, muzikaal op gelijk niveau te krijgen vanwege de grote verscheidenheid aan instrumenten.
In het weekend van 21 en 22 november 1998 werd het 60-jarig jubileum gevierd. Tevens werden er twee leden gehuldigd vanwege hun 60-jarig lidmaatschap.
Onze harmonie stelt het plezier maken met de muziek voorop. Natuurlijk wordt gestreefd de partituren zo mooi en goed mogelijk te spelen, maar een wereldkampioenschap is niet het doel.
Omdat er gedurende langer dan 5 jaar geen concours werd bezocht, werd in november 2000 op een concours in Veldhoven uitgekomen in de 4e afdeling. Door het behalen van een eerste prijs met promotie komt “Irene” dus nu weer uit in de derde afdeling.
31 januari 2003 bestond Harmonie Irene 65 jaar.
Dit jubileum werd gevierd op 22 november 2003 met een jubileumconcert. Een aantal reünisten versterkten voor deze gelegenheid het harmonie-orkest.
Het duo “Saltao” omlijstte deze avond met Zuid-Amerikaanse volksmuziek.
Tevens werden er 2 jubilarissen gehuldigd. Dit waren de heren Albert Oppers en Theo Pas, die respectievelijk 25 en 40 jaar lid waren van de harmonie.
Gedurende dit jubileumjaar zijn er verschillende acties gehouden om de harmonie in het nieuw te steken. Een 4-tal mensen uit de Beerse gemeenschap hebben hierin het voortouw genomen. Met een geweldige slotavond op 13 december 2003 , waarop een diensten- en goederenveiling werd gehouden, werden de acties met succes afgesloten. Op 17 januari 2004 werden de nieuwe uniformen tijdens een kort concert overgedragen aan de leden, een fantastische afsluiting van het 65-jarig jubileumjaar.

 

uit Beers