Home

Einde voor Muziekvereniging Irene uit Beers

 Muziekvereniging Irene houdt op te bestaan. De voormalige Harmonie van Beers had nog te weinig leden om op een fatsoenlijke manier te kunnen blijven bestaan.

 Harmonie Irene werd in 1938 opgericht en kende een lange bloeiperiode, totdat in 1995 – toen ook al door een steeds kleiner worden ledenaantal – werd gefuseerd met fanfare Cecilia uit Cuijk. Na de fusie ging het lang goed met deze vereniging, maar de laatste jaren was de aanwas van jeugd maar moeizaam. Een poging om van het ‘stoffige imago’ van een harmonie af te komen door te veranderen in een muziekvereniging was te laat en had niet meer het gewenste effect.

“Het probleem waar veel verenigingen tegenaan lopen heeft ons de kop gekost’, zegt vice-voorzitter Anne Nielen. “Met pijn in ons hart hebben we met de leden besloten de vereniging te liquideren, na 79 jaar. We willen als bestuur onze leden en vrijwillgers door de jaren heen bedanken voor hun inzet en muzikaliteit. Daarnaast spreken wij ook onze dank uit naar Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen voor hun jarenlange sponsoring van de vereniging.”

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Sjolle Wieringa, de toemalig voorzitter van muziekvereniging Irene.  Onlangs is Sjolle op 9 juni overleden.
Wij wensen Marian, Yvette, Femke & Familie heel veel sterkte toe.

uit Beers